Odvoz suti

Přistavování kontejnerů pro odvoz suti do 4,5 tun

3-6 m3 na 4 dny 1450,-Kč, na 3 dny  1000,-Kč

za každý další den 50,-Kč

odvoz suti do 4,5 t  - 1550,- Kč  (čistá suť)

likvidace ostatního třiděného nebo netříděného materiálu dle dohody ...